.......

 • "בצלם אלוהים נברא האדם..."
  בראשית
 • ״היופי הוא עליונות טבעית.״
  אפלטון
 • "אישה נאה
  ברכות י״ז א״ב
  מרחיבה דעתו של אדם..״
 • "שיבתה לא הובישה
  ח.נ ביאליק
  חמדת נעוריה״
 • ״האוזן היא הדרך ללב...״
  וובנארג
 • chin-surgery
  ״סנטרו של אדם
  מעיד על אופיו...״
 • ״וייפח באפו נשמת חיים...״
  בראשית ב׳
 • "בצלם אלוהים נברא האדם..."
  בראשית
 • ״היופי הוא עליונות טבעית.״
  אפלטון
 • "אישה נאה
  ברכות י״ז א״ב
  מרחיבה דעתו של אדם..״
 • "שיבתה לא הובישה
  ח.נ ביאליק
  חמדת נעוריה״
 • ״האוזן היא הדרך ללב...״
  וובנארג
 • chin-surgery
  ״סנטרו של אדם
  מעיד על אופיו...״
 • ״וייפח באפו נשמת חיים...״
  בראשית ב׳