Из средств массовой информации:
רשת כלכלית - ערוץ 2
החזון הציוני
ידיעות אחרונות
לילה כלכלי - ערוץ 10
הראית איזה יופי? - הארץ
הלהיט החדש? שתלי סיליקון קלים במיוחד
The world’s first lightweight breast implant
עניין עולמי בשתלים הקלים של ד״ר גוברין – כלבו